5 % търговска отстъпка за всеки, поръчал пелетен котел

или камина през сайта на фирмата !!! • ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

 • ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ В ДЕЙСТВИЕ!

(видео)ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРАМощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина – 1140 мм, дълбочина - 1620 мм, височина - 2030 мм, вместимост - 1000 кг пелети; Габарити на котела : широчина – 1000 мм, височина - 2030 мм, дълбочина – 2100 мм, маса - 1035 кг, воден обем на топлообменника - 500 л;


 

 

Технически характеристики на котела:

 • Автоматично подаване на пелетите в горивната камера;
 • Автоматично запалване на горивото;
 • Автоматично  почистване на горивната камера и димогарните тръби;
 • Автоматично следене на огъня в горивната камера;
 • Автоматично следене на температурата в котела;
 • Електронно управление на процесите в котела с програмируем логически контролер.

КОТЕЛ PK3-85Котелът PK3-85 е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 85 кW. Котелът е водогреен, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, триходов с противотоково движение на водата и димните газове. Котелът е комплектован с бункер за пелети, разположен непосредствено до котела и свързан чрез гъвкаво съединение с него. Вместимостта на бункера е 850 литра. Това позволява значително да се намали честотата на зареждане на котела с гориво.


 

Технически характеристики на котела:

 • Автоматично запалване на горивото
 • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
 • Автоматично почистване на горелката и димогарните тръби
 • Ниски  емисии на отделените газове при горене
 • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
 • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода

КОТЕЛ PK2-50Котелът PK2-50 е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 50 кW. Котелът е водогреен, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, двуходов с противотоково движение на водата и димните газове. Бункерът за пелети е вграден в корпуса на котела и е с вместимост 250 литра /155кг/.


 Технически характеристики на котела:

 • Автоматично запалване на горивото
 • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
 • Автоматично почистване на горелката
 • Ниски  емисии на отделените газове при горене
 • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
 • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 300 ЛИТРАМощност: 25-60 KW/H; Габарити на бункера за пелети: височина – 1500 мм, диаметър - 700 мм, обем - 300 литра; Габарити на котела : широчина – 720 мм, височина - 1470 мм, дълбочина – 1300 мм; Общ размер с бункера - 1480 мм; К.П.Д: до 90%


 

Технически характеристики на котела:

 • Автоматично подаване на пелетите в горивната камера;
 • Автоматично запалване на горивото;
 • Автоматично  почистване на горивната камера и димогарните тръби;
 • Автоматично следене на огъня в горивната камера;
 • Автоматично следене на температурата в котела;
 • Електронно управление на процесите в котела с програмируем логически контролер.

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ДВУХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВГРАДЕН БУНКЕР-ОБЩ КОРПУСМощност: 8-22 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина – 580 мм, височина - 1370 мм, дълбочина - 750 мм; Обем на вградения бункер за пелети - 70 л; К.П.Д: до 80%


 

Технически характеристики на котела:

 • Автоматично подаване на пелетите в горивната камера;
 • Автоматично запалване на горивото;
 • Автоматично  почистване на горивната камера и димогарните тръби;
 • Автоматично следене на огъня в горивната камера;
 • Автоматично следене на температурата в камината;
 • Автоматично регулиране на температурата в жилищните помещения;
 • Електронно управление на процесите в котела с програмируем логически контролер.

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ДВУХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВГРАДЕН БУНКЕР-ОБЩ КОРПУСМощност: 12-35 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина – 715 мм, височина - 1270 мм, дълбочина - 1000 мм; Обем на вградения бункер за пелети - 200 л; К.П.Д: до 80%


 
Технически характеристики на котела:

 • Автоматично подаване на пелетите в горивната камера;
 • Автоматично запалване на горивото;
 • Автоматично  почистване на горивната камера и димогарните тръби;
 • Автоматично следене на огъня в горивната камера;
 • Автоматично следене на температурата в котела;
 • Електронно управление на процесите в котела с програмируем логически контролер.

Камина KA - 2/10Камината KA-2/10 е предназначена за изгаряне на дървесни пелети и костилки. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначена е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 10 кW. Камината е водогрейна, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитана на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, двуходов с противотоково движение на водата и димните газове. Бункерът за пелети е вграден в корпуса на камината и е с вместимост 30 литра (18кг).

Пепелникът на камината е с вместимост 4 литра.


 


Предимства:

 • Автоматично запалване на горивото
 • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
 • Автоматично почистване на горелката
 • Ниски  емисии на отделените газове при горене
 • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
 • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода

Камина KA - 2/20Камината КА-2/20 е предназначена за изгаряне на дървесни пелети и костилки. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначена е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 20 кW. Камината е водогрейна, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитана на свръхналягане 6 bar.

Топлообменникът е кожухотръбен, двуходов с противотоково движение на водата и димните газове.

Бункерът за пелети е вграден в корпуса на камината и е с вместимост 70 литра (45кг).

Пепелникът на камината е с вместимост 15 литра.


 


Предимства:

 • Автоматично запалване на горивото
 • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
 • Автоматично почистване на горелката
 • Ниски  емисии на отделените газове при горене
 • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
 • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода