"Ние нямаме клиенти, ние имаме приятели!" • КЪЩИ

 • ХОТЕЛИ

 • ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 • ДРУГИ

 

 

Слънчево отопление, гр. Пловдив

Тази система е комбинация от камина с водна риза за вграждане, пелетен котел и два броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори (В.Т.С.К. 1800/30/60); има два броя пластинчати 30 киловатови топлообменника, два броя трипътни вентила за разпределяне на потока към отоплителна система или към джакузи, електронен контролер следящ процесите в слънчевата система и електронен блок за управление на отоплителната система и джакузито. Слънчевата система е проектирана и изградена така, че след затопляне на 200 литра бойлер до температура, която се настройва от клиента- пренасочва топлината автоматично към отоплителната система на къщата или към джакузито на двора, по избор от  клиента. Отоплителната система има възможност да затопля бойлера, къщата и джакузито при мрачно време, когато слънчевата система е слабо ефективна. Така проектирана и изпълнена комбинираната система дава до 35% икономия на гориво за затопляне на къщата.


Слънчево отопление около гр. Пловдив

Комбинирана отоплителна система проектирана и изградена така, че затопля при слънчево време два жилищни етажа (зимно време) и басейн (през лятото). Системата се състои от 5 (пет) вакуумно-тръбни слънчеви колектора (В.Т.С.К. 1800/30/60), високотемпературен 300 литра буферен съд, 200 литра бойлер за битова гореща вода, газов котел, помпена група, трипътни електрически вентили и електронен блок за управление на цялата система. Недостатък на слънчевото отопление е, че работи ефективно при ясно, слънчево време и поради тази причина има газов котел, който се включва автоматично при падане на температурата в буферният съд под определена граница.


Обект, гр. Пловдив , кв. Гаганица


Частен дом, гр. Пловдив


Частен дом, гр. Пловдив


Частен дом, с. Житница

Слънчева система изградена с вакуумно-тръбен слънчев колектор (В.Т.С.К. 1800/22/60 ), 150 литра бойлер SUNSYSTEM, помпена група „Oventrop" - Германия, дигитален соларен контролер с графичен дисплей.

При слънчево време системата работи високоефективно.
Частен дом, гр. Пловдив

За клиенти които не желаят (или нямат къде да им се инсталират)   да се занимават с котли на пелети, твърдо гориво, газови или електрически котли, предлагаме системи с термопомпа и конвектори. Предимството на термопомпата пред другите отоплителни уреди е, че в комбинация с конвекторите се използва зимно време за отопление, лятно време за охлаждане.

Недостатък е, че използва ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

В този случай изграждаме и слънчева система, състояща се от вакуумно-тръбен слънчев колектор В.Т.С.К.-1800/30/60, двущрангова помпена група Юнкерс, 200 литра бойлер с две серпентини със стойка за под, соларен контролер с графичен дисплей.

Целта е да се сведе до минимум консумацията на електрическа енергия за затопляне на водата за битови нужди.Частен дом, с. Йоаким Груево

Тази система първоначално бе изградена като към съществуващ 120 литра бойлер (с една серпентина), свързан към отоплителната инсталация, свързахме вакуумно-тръбен слънчев колектор ( В.Т.С.К.1500/22/60,  вакуумната тръба е от късите), обикновена циркулационна помпа и дигитален соларен контролер с графичен дисплей. В последствие клиентът помоли да подменим стария бойлер с 200 литра с 2 серпентини със стойка за стена, без да сменяме слънчевия колектор. При слънчево време температурата на водата в бойлера достига 70 градуса.

Системата работи много добре.Частен дом, гр. Пловдив, кв. Коматево


Частен дом, с. Белащица
Частен дом, с. Динк


Частен дом, гр. Пловдив

В този случай системата бе изграждана на няколко етапа :

 • пускане на тръбна разводка  с изолация;
 • монтаж на помпена група и бойлер;
 • монтаж на управлението  и на резервното електрическо захранване;
 • последно монтирахме  слънчевия колектор (вакуумните тръби все още не са подредени – къщата е в строеж).

Предлагаме на нашите клиенти и поетапно изграждане на слънчевите и отоплителни системи, като и заплащането също е на етапи.


Частен дом, гр. Хисар

Слънчеви колектори или слънчеви бойлери както са по известни,  бойлер  и вакуумни тръби в моноблок, са най-евтиният вариант на система за безплатно затопляне на вода посредством  преобразуване на светлината в топлина .

ЕВТИНИ, ЛЕСНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, ОПРОСТЕНИ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.

Единствен недостатък на тази система е, че топлата вода използва естествената гравитация за да стигне до душа или чешмата.

 


Частен дом, ул. Волга, гр. Пловдив

Слънчеви колектори или слънчеви бойлери както са по известни,  бойлер  и вакуумни тръби в моноблок, са най-евтиният вариант на система за безплатно затопляне на вода посредством  преобразуване на светлината в топлина.

ЕВТИНИ, ЛЕСНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, ОПРОСТЕНИ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.

Единствен недостатък на тази система е, че топлата вода използва естествената гравитация за да стигне до душа или чешмата.Частен дом, ул. Волга, гр. Пловдив


Частен дом, гр. Пловдив

В този случай системата бе изграждана на няколко етапа :

 • пускане на тръбна разводка  с изолация;
 • монтаж на помпена група и бойлер;
 • монтаж на управлението  и на резервното електрическо захранване;
 • последно монтирахме  слънчевия колектор (вакуумните тръби все още не са подредени – къщата е в строеж).

Предлагаме на нашите клиенти и поетапно изграждане на слънчевите и отоплителни системи, като и заплащането също е на етапи.


Частен дом, с. Марково

Израждане на слънчева система състояща се от 3 броя слънчеви колектори с 25 вакуумни тръби, 400 литра бойлер SUNSYSTEM, помпена група „Oventrop" - Германия, дигитален соларен контролер с графичен дисплей.

При слънчево време системата работи високоефективно.


Частен дом, с. Цалапица

Изградена слънчева система с 2 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори (В.Т.С.К. 1700/20/70 –тръба "Синя Аура"), 300 литра бойлер SUNSYSTEM, помпена група „Oventrop" - Германия, дигитален соларен контролер с графичен дисплей.

При слънчево време системата работи високоефективно.
Подмяна нафтов котел, гр. Габрово

Системата в гр. Габрово е преработка на съществуваща и неефективно работеща слънчева система, изградена първоначално с китайски вакуумно-тръбен колектор с 30 тръби, 150 литра бойлер, обикновена циркулационна помпа и соларно управление на Данфос. Характерно за тази система беше, че водата в бойлера не можеше да стане повече от 32 градуса при ясно слънчево време.

С клиента се запознахме на Пловдивския панаир (ние сме редовни участници на техническите изложения пролет и есен).

Съществуващата слънчева система на практика я реконструирахме като подменихме циркулационната помпа с   двущрангова помпена група „Oventrop" - Германия, до китайския колектор монтирахме В.Т.С.К. 1800/30/60  и тъй като колекторът е прекалено мощен за 150 литра бойлер, свързахме  и 200 литра бойлер, също наличен (синият бойлер на снимките е на Будерус-той сега се затопля и от слънчевата система).

Постигнахме затопляне на 150 литра вода до 65 градуса при слънчево време и 55 градуса в 200 литровият бойлер на Будерус.

Клиентът пожела да монтираме паралелно на съществуващият нафтов котел пелетен котел. В последствие се оказа, че автоматиките на двата котела си противоречат и клиентът се отказа от нафтовият котел, тогава му предложихме буферен съд и електронно управление на отоплението на къщата, със система от трипътни вентили с електрически задвижки и програмируем седем дневен терморегулатор.

Изградената с буферен съд и електронен блок система дава 40% икономия на гориво, рязко подобрява изгарянето на горивото в котела и намалява недобре изгорялото гориво.Частен дом, с. Храбрино

Изграждане на слънчева система с 200 литра бойлер с 2 серпентини, вакуумно-тръбен слънчев колектор (В.Т.С.К. 1800/30/60) , помпена група Junkers Bosch Gruppe , дигитален соларен контролер с графичен диспей. В.Т.С.К. 1800/30/60 работи и е високо ефективен винаги при слънчево време. Клиентът има затоплена от слънцето топла вода в бойлера си без разходи за загряването и. Помпената група се състои от соларна помпа, дебитомер, два възвратни клапана, два термометъра ,показващи температурата на работния флуид преди и след преминаване през серпентината на бойлера, предпазна група, устройство за обезвъздушаване на системата. Соларният контролер следи за оптималното функциониране на соларната система. Бойлерът има и втора серпентина, която е свързана към отоплителната система на къщата и така на практика този бойлер не използва електрическа енергия за затопляне на водата.

Отоплителната система на къщата е с пелетен котел.Обект, с. Градина


Обект, гр. КостинбродЧастен дом, гр. Пловдив

Слънчева система, състояща се от вакуумно-тръбен слънчев колектор (В.Т.С.К. 1800/22/60) , бойлер 150 литра (с 2 серпентини) със стойка за под, двущрангова помпена група произведена от „Oventrop" - Германия и дигитален соларен контролер с графичен дисплей.

Отоплителната система е с камина на твърдо гориво и пелетен котел.


Обект, гр. Златоград


Обект, с. Труд
Обект, с. Очуша
Обект, с. Опълченец


Частен дом, с. Марково

Отоплителна система състояща от пелетен котел, горивна камера за вграждане (камина), алуминиеви радиатори с термостатични глави на крановете, бойлер 300 литра с 2 серпентини, аварийно електрическо захранване - едновременно за отоплителната и за слънчевата система. Слънчевата система се състои от 2 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори (В.Т.С.К. 1800/22/60), помпена група „Oventrop" - Германия, соларен контролер, 300 литра бойлер.

Системата работи стабилно и безпроблемно.


Частен дом около гр. Пловдив


Частен дом, с. Драгойново


Частен дом, с. Белащица


Частен дом, с. ТрудОбект, с. Войводиново

Обект, с. Ивайло, обл. Пазарджик
Обект, с. Алеко Константиново


Обект, гр. ПловдивОбект, гр. Пловдив


Частен дом, гр. Перущица


Частен дом, гр. Бенковски


Частен дом, с. Красново


Частен дом, гр. Пловдив, кв. Коматево


Частен дом, гр. Пловдив - ЖК "Тракия"

Това е възможно най-евтиният вариант за изграждане на локално парно с камина с водна риза - към СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РАДИАТОРИ се свързва камина с водна риза посредством тръби полипропилен с алуминиева вложка , циркулационна помпа, терморегулатор и система за аварийно електрическо захранване.

Системата създава уют и наслада от живия огън.

Отворена система, безопасна и лесна за поддържане!
Частен дом, гр. Пловдив


Частен дом, с. Красново

Системата за отопление се състои от камина с водна риза (тип печка с фурна за готвене) , най-евтиния вариант на пазара за отоплително тяло с водна риза, евтина и практична , панелни радиатори „Корадо”, бойлер 150 литра със стойка за стена със серпентина и мантел, свързан към отоплителната система и към слънчевата система. Бойлерът целогодишно не ползва електрическа енергия за затопляне на водата. Слънчевата система се състои от 2 броя вакуумно тръбни слънчеви колектори (В.Т.С.К. 1800/10/60)  с хром никелов корпус на топлообменника (колекторът с хром никелов корпус е по-евтин от панела с алуминиев корпус, но работи по абсолютно същия начин). Двущрангова помпена група Oventrop Германия- помпената група се състои от соларна помпа, дебитомер, два възвратни клапана, два термометъра, показващи температурата на работния флуид преди и след преминаване през серпентината на бойлера, предпазна група , устройство за обезвъздушаване на системата. Дигитален соларен контролер с графичен дисплей - соларният контролер следи за оптималното функциониране на соларната система.Двете системи имат общо аварийно електрическо захранване в случай, че централното електрозахранване бъде прекъснато.

ПРОСТИ, ЛЕСНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДЕЖДНИ СИСТЕМИ!


Частен дом, с. Марково

Отоплителна система с  чугунен котел на твърдо гориво, панелни радиатори „Корадо”- България, циркулационна помпа, тръбна разводка от медни тръби, аварийно електрическо захранване и 200 литра бойлер с две серпентини свързан и към отоплителната и към слънчевата системи (на този обект сме монтирали бойлер на „Елдом Инвест") .

Слънчевата система се състои от 2 броя китайски слънчеви панели , циркулационна помпа и обикновен диференциален терморегулатор.

Към настоящият момент слънчевата система работи очудващо добре.

Слънчево отопление, хотел "Гайтани", гр. Хисар

Слънчевата система е проектирана и изпълнена така, че да затопля 4 броя бойлерa по 500 литра до температура, която се настройва и следи от соларният контролер. При  достигане на зададената температура, контролерът  автоматично пренасочва топлината произведена от колекторите към топлообменника на външният басейн (през лятото) или към топлообменника на вътрешният басейн (през зимата).

Слънчевата система се състои от 10 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори, медна тръбна инсталация, двущрангова помпена група „Oventrop" - Германия, соларен контролер с графичен дисплей, 4 броя  500 литрови бойлера, два топлообменника, система от трипътни вентили с електрически задвижки и блок за управление .

При слънчево време системата затопля бойлерите и един от двата басейна до температура на водата в басейна не по висока от 30 градуса.
комплекс "Чилингира", по пътя Кричим-ДевинОбект, гр. Видин
Хотел, гр. Несебър


Хотел "Оги"


Хотел "Гайтани", гр. Хисар

Слънчевата система за кухненската част на хотела е изградена от 2 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектора В.Т.С.К. 1500/30/60, двущрангова помпена група „Oventrop" - Германия, 200 литра бойлер с една серпентина (бойлерът е със стойка за стена), соларен контролер с графичен дисплей.

Като отчетохме консумацията на топла вода в кухненския блок,  усилихме соларното поле за да има винаги топла вода в бойлера в кухненската част.
Затопляне на открит басейн в учебната база на главна прокуратура на Република България

Поле от 50 плоски селективни панела 2,7 м2, произведени от „Сънсистем”-България се използват за затопляне на открит басейн с площ 12.5 м на 25 м и средна дълбочина 1.6м. Есента и зимата топлината ще се пренасочва към бойлер и отоплителната инсталация на комплекса.

 

Доставчик на материалите „НЕС”ООД–СЪНСИСТЕМ

Изпълнител на обекта  „ВИТО-ИЛИН МЛАДЕНОВ” ООД


"Архцентър" ЕООД, гр. Пловдив


"Попимони" ЕООД, гр. Пловдив
"Темпекс" ЕООД, гр. Пловдив
"Весойл", гр. Хасково


BIBTEX"ЛЕМЕЗ" ООД , (цех)ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛАОбект, с. Житница (цех)

нестандартно оборудване


Кафе-аперитив, с. Паничери

Отоплителна система състояща се от горивна камера за вграждане (камина за вграждане), панелни радиатори „Корадо”- България, циркулационна помпа, бойлер с една серпентина свързан към отоплителната система, с цел през студените месеци да се спести от електроенергията за затопляне на водата в бойлера. Камината създава неповторима атмосфера в заведението.